Tietopyyntö, päätös tietojen luovuttamatta jättämisestä

HEL 2024-000645
More recent handlings
§ 1

ERHE pykälä

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

This decision was published on 19.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Decisionmaker

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja