Vuokraus, tilan vuokraaminen tilapäiskäyttöä varten, Vuosaaren vanha lukio, Vuosaarentie 7, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-000919
More recent handlings
§ 2

Toimitilan vuokraus tilapäiskäyttöä varten, Vuosaaren vanha lukio, Vuosaarentie 7

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilatarpeesta Vuosaaressa, osoitteessa Vuosaarentie 7 sijaitseviin noin 1 847 m² suuruisiin koulutiloihin liittyen. Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta kulttuuripalvelukokonaisuuden käyttöön ajalle 1.2.2024–31.12.2025 siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 9 697 euroa kuukaudessa ja 116 361 euroa vuodessa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhdessä kaupunginkanslian kanssa pyrkinyt edistämään tyhjiksi jäävien kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä ennen niiden purkamista tai myyntiin päätymistä. Kaupunkistrategian mukaisesti kulttuurialan ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia parannetaan erityisesti myös kantakaupungin ulkopuolella.

Vuosaaren lukion toiminta siirtyi uudisrakennukseen kesällä 2021. Tyhjiksi jääneet lukion vanhat tilat soveltuvat hyvin eri taidetoimintoihin ja noin 1 847 m² suuruinen osuus lukion käytössä olleista tiloista vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle taiteilijoiden työ- ja opetustiloiksi siihen saakka, kunnes rakennus puretaan. Sopimus on jatkoa edelliselle, elokuussa 2022 alkaneelle sopimukselle, joka päättyy 31.1.2024. Rakennuksen purkaminen on lykkääntynyt, joten tilojen tilapäiskäyttöä on mahdollista jatkaa. Uuden sopimuksen yhteydessä vuokrattavat tilat muuttuvat hieman ja kokonaispinta-ala pienenee 19 m² aiemmasta. Sopimuksen kohteena olevat tilat näkyvät liitteenä olevassa pohjakuvassa.

Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta määräaikaisella sopimuksella 1.2.2024 alkaen. Sopimus on voimassa 31.12.2025 asti. Tiloista perittävä vuokra on 5,25 €/m²/kk eli noin 9 697 euroa kuukaudessa ja 116 361 euroa vuodessa. Vuokra sisältää kaupunkiympäristön toimialan perimän yleiskustannuksen 0,67 €/m²/kk. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa puolet kiinteistön käyttösähköstä kulutukseen perustuvan laskutuksen mukaan.

Kyseessä on taiteen ja kulttuurin tilojen väliaikaiskäytön edistäminen. Sopimuksen tilojen vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan pääosin tilojen jälleen vuokraamisella operaattorin kautta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vuokraa tilat eteenpäin operaattorille, joka puolestaan solmii vuokrasopimuksia yksittäisten toimijoiden kanssa. Operaattori vastaa toiminnan sisällöstä ja valvoo, että se on rakennukseen soveltuvaa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 31.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paiju Tyrväinen, kulttuurikeskusten päällikkö, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Juha Ahonen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Vuosaaren lukio vuokrattava alue

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.