Tulosbudjetit vuonna 2024, kaupunginkanslian osastojen yksikkökohtaiset tulosbudjetit

HEL 2024-001194
More recent handlings
§ 17

Kaupunginkanslian Strategiaosaston vuoden 2024 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 18.1.2024, § 8, vahvistaa strategiaosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2024 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 13.9.2023, § 214) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 07.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja