Virkasuhteen täyttäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, pohjoisen terveysasema, terveyskeskuslääkäri (2 kpl), työavain SOTEPE-02-3-24

HEL 2024-001788
More recent handlings
§ 2

Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, työavain SOTEPE-02-3-24

Johtava ylilääkäri

Päätös

Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti jättää terveyskeskuslääkärien virat (vakanssinumero 20023 ja 19848, Pohjoisen terveysasema, Oulunkylän toimipiste) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkäreiden virat ovat tulleet avoimeksi 1.1.2023 ja olleet täytettyinä sijaisilla. Avoimet virat ovat olleet haettavana 11.1.-31.1.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa ja sisäisessä haussa, Duunitorilla ja Joblyssa sekä lisäksi Työmarkkinatorilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia yleislääkärinä terveysasemalla hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti terveysasemalla potilastyössä ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä potilastyössä että työyhteisössä.

Määräajassa hakemuksia ei jättänyt yksikään hakija. Virat jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 01.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

riitta.hietala@hel.fi

Decisionmaker

Riitta Hietala
johtava ylilääkäri