Avustuksen myöntäminen, liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustukset 2024

HEL 2024-001861
More recent handlings
§ 9

Liikunnan vuoden 2024 toiminta- ja tilankäyttöavustuksen hakuajan jatkaminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti jatkaa liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustuksen hakuaikaa 22.2.-3.3.2024 väliseksi ajaksi alla mainittujen yhdistysten osalta:

Yhdistys
Syy hakuajan pidentämiseksi
Helsingin IFK Golf ry
Puuttuva valtuutus, josta hakija on ilmoittanut hakuaikana
Helsingin Työväen Luistelijat r.y.
Puuttuva valtuutus, josta hakija on ilmoittanut hakuaikana
Ratsastusseura Skara ry
Puuttuva valtuutus, josta hakija on ilmoittanut hakuaikana

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 23.1.2024, 5 § valtuuttaa liikuntapalvelukokonaisuuden viranhaltijoista liikuntajohtajan sekä liikuntapalvelupäällikön päättämään harkinnanvaraisesti liikunnan avustusten hakuaikojen pidentämisestä vuodelle 2024, mikäli avustushaun edellyttämän valtuutuksen puuttuminen estää hakijaa hakemasta avustusta hakuajan puitteissa. Mahdollinen hakuajan pidentäminen koskee vain kyseisiä hakijoita, eikä se mahdollista muiden avustushakijoiden hakemusten toimittamista hakuajan päätyttyä.

Hakuajan pidentämisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan puitteissa ilmoittanut avustuskäsittelijöille puuttuvasta valtuutuksesta, joka estää heitä hakemasta avustusta alkuperäisen hakuajan päättymiseen mennessä. Toiminta- ja tilankäyttöavustusten hakuaika päättyi torstaina 15.2.2024. Hakijan on täytynyt lisäksi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin valtuutuksen hakemiseksi, kun ongelma on heille ilmennyt.

Helsingin kaupungin sähköinen asiointi uudistui vuoden 2023 aikana, jonka myötä avustusasioinnin teknisiä ratkaisuja uudistettiin. Aiemmassa avustusasioinnissa yksityishenkilö pystyi omilla tunnuksillaan hakemaan avustusta yhteisölle. Uudessa asioinnissa tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, vaan avustuksen hakijalla tulee olla erillinen valtuutus asioida yhteisön puolesta. Valtuutus haetaan suomi.fi-palvelussa.

Liikunnan avustuksia on aiemmin haettu jonkin verran hakijan omilla tunnuksilla yhteisön puolesta. Liikuntapalvelut on viestinyt uudistuksesta syksyn 2023 sekä alkuvuoden 2024 aikana aiemmin avustusta hakeneille tahoille sekä muille yhdistyksille sähköpostitse, kumppanikirjeellä, avustusinfoissa sekä avustussivuilla.

This decision was published on 21.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja