Hankkeeseen osallistuminen, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Seudullisen logistiikan lataustarve -hanke

HEL 2024-001913
More recent handlings
§ 13

Osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) “Seudullisen logistiikan lataustarve” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun “Seudullisen logistiikan lataustarve" -hankkeella.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Forum Virium Helsingin toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa.

Hankkeen arvioitu kesto on 1.9.2024-28.2.2027. Helsingin rahoitusosuuteen varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 117 600 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 418 600 euroa ja hankkeelle haettava ulkoisen tuen suuruus on 299 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen pääajatuksena on pohjustaa kuorma-autoille sopivan markkinaehtoisen sähköautolatausverkoston muodostumista pääkaupunkiseudulle. Hankkeessa hankitaan dataa nykyisten paketti- ja kuorma-autojen ajamisesta, pysähtymis- ja pysäköintipaikoista sekä niissä käytetystä ajasta. Datan avulla luodaan kaupungeille ja latausoperaattoreille heatmap-karttatarkastelu lataustarpeiden sijainneista. Raskaan liikenteen julkisesta latauspaikasta tehdään pilotti logistiikkatoimijoiden kannalta optimaaliseen sijaintiin.

Kaupungeille luodaan toistettava toimintamalli, palvelupolku ja käsikirja raskaan liikenteen latauksen toteutuksesta. Tiedonvaihtoa ja TKI-toiminnan ekosysteemiä kehitetään kuljetusalan, latausoperaattorien, autoalan, kaupunkien ja muun julkisen sektorin välillä.

Hanke toteuttaa Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategian Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta - sekä Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua -painopisteitä. Hankkeen tavoitteena on edistää logistiikan laajamittaista sähköistymistä koko pääkaupunkiseudulla. Samalla vahvistetaan liikenteen sähköistymisen TKI-keskittymän toimintaa, rakenteita ja osaamista pääkaupunkiseudulla.

Forum Virium Helsinki toimii hankkeen koordinaattorina, yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Espoon kaupungin kanssa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 28.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö