Sijaiskulujen maksaminen, perusopetuksen keskitetyt sijaiskulut 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-002170
More recent handlings
§ 52

Sijaiskulujen maksaminen, perusopetuksen keskitetyt sijaiskulut 2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää sijaiskulujen maksamisesta perusopetuspalvelukokonaisuuden
keskitetyistä määrärahoista (sisäinen tilausnumero
1430000121) liitteessä mainittuihin seminaareihin, työpajoihin,
tapahtumiin ja kokeiluihin.

Päätöksen perustelut

Perusopetuspalvelukokonaisuuden opettajille suunnattuja seminaareja,
tapahtumia ja työpajoja järjestetään vuosittain. Näihin tilaisuuksiin osallistuville
opettajille palkattavien sijaisten sijaiskulut maksetaan keskitetyistä
määrärahoista. Perusopetuspalvelukokonaisuuden vuoden 2024
arvioidut keskitetyt sijaiskulut ovat yhteensä 46020 euroa.

This decision was published on 28.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mervi Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 80498

mervi.korhonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja