Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-10-24

HEL 2024-002192
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-10-24

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, äidinkieli, suomi toisena kielenä tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän vähäisen kelpoisten hakijoiden määrän vuoksi.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus- ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 19.1.-2.2.2024 välisenä aikana yksi (1) äidinkieli ja suomi toisena kielenä määräaikainen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä ajalle 19.2.-31.12.2024.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-10-24. Määräaikaan 2.2.2024 klo 16 mennessä tehtävään haki (yksitoista) henkilöä. Kelpoisia hakijoita oli kaksi (2).

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, äidinkieli ja suomi toisena kielenä yksi (1) tuntiopettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä jätettiin täyttämättä vähäisen hakijamäärän vuoksi.

This decision was published on 09.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3