Tulosbudjetti vuonna 2024, määrärahajaon vahvistaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-002229
More recent handlings
§ 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetin määrärahajaon vahvistaminen vuodelle 2024

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 19.12.2023 § 185 perustuen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti vahvistaa palvelukokonaisuuksien tulosbudjetit sekä investointimäärärahojen kohdennuksen ajalle 1.1. - 31.12.2024 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 määrärahoista palvelukokonaisuus- ja palvelutasolla.

Palvelukokonaisuuksien tulosbudjetteihin sisältyy vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varattu määräraha, joka on suuruudeltaan 1,5 % palvelukokonaisuuden henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

This decision was published on 13.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Juha Ahonen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja