Valtuutus, kaupunginmuseon kiinteistöistä vastaavan intendentin Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n eSortti-järjestelmän käyttäjiksi

HEL 2024-002349
More recent handlings
§ 2

Kaupunginmuseon kiinteistöistä vastaavan intendentin valtuuttaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n eSortti-järjestelmän käyttäjiksi

Museonjohtaja

Päätös

Kaupunginmuseon museonjohtaja päätti valtuuttaa HSY:n eSortti-järjestelmän käyttäjäksi sekä tekemään sopimuksia ja palvelutilauksia Helsingin kaupungin puolesta seuraavan kaupunginmuseon kiinteistöistä vastaavan työntekijän:

Elina Kallio, intendentti

Valtuutus astuu heti voimaan tällä päätöksellä ja on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin eSortti-järjestelmän, jolla hallinnoidaan ja tehdään kiinteistönhoitoon liittyviä sopimuksia sekä palvelutilauksia. Valtuutettu henkilö oikeutetaan Helsingin kaupungin puolesta toimimaan annetun valtuuden mukaisesti järjestelmässä. Suomi.fi – Valtuudet -palvelun piiriin kuuluvaan eSortti-järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen menetelmillä.

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Reetta Heiskanen, museonjohtaja, puhelin: 09 310 32216

reetta.heiskanen@hel.fi

Elina Kallio, intendentti, puhelin: 09 310 71555

elina.kallio@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Heiskanen
museonjohtaja