Toimivallan siirtäminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla valtionavustusten ja niiden verrattavien avustusten hakemisessa

HEL 2024-002416
More recent handlings
§ 6
This decisionmaker is no longer active

Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallinnon tuki-, tila- ja turvallisuuspalveluiden yleishallinnon tuen toimistosihteerit ********** toimimaan kuntouttavan työtoiminnan valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten sähköisissä hallintajärjestelmissä valmistelijan ja nimenkirjoittajan roolissa. Sähköinen haku ja raportointi vaativat Suomi.fi- tai muuta vastaavanlaista sähköistä tunnistautumista. Lisäksi hallintojohtaja päätti todeta, että valtionosuuksien ja niihin verrattavien avustusten hakemisen osalta toimivaltaa ei siirretä tällä päätöksellä.

Päätöksen perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksessa on siirrytty pelkästään sähköiseen hallintajärjestelmään. Hakemukset täytetään ja toimitetaan liitteineen sähköisesti eikä paperisia asiakirjoja enää pääsääntöisesti vastaanoteta. Hakemusten ja muiden asiakirjojen lähettäminen ja allekirjoittaminen tapahtuu sähköisissä järjestelmissä Suomi.fi-tunnistautumista käyttäen. Sähköinen järjestelmä helpottaa hakumenettelyä, niiden muutos- ja täydentämiskäytäntöjä sekä maksatushakemusten ja raporttien työstämistä ja lähettämistä. Rahoitusjohtaja päätti 13.9.2017 (§ 64) siirtää hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 7 kohdan perusteella toimivaltaa hakea kaupungin puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialan hallintojohtajalle. Varsinainen kaupungin päätöksenteko säilyy edelleen rahoitusjohtajan delegointipäätöksen mukaisena.
Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Suomi.fi-tunnistautumisjärjestelmässä toimii taloushallintopalvelut, joka hakemuksesta voi myöntää valmistelijoille valmistelijaroolin.

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 29960

henna.niiranen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Mäki
hallintojohtaja