Käyttösuunnitelman vahvistaminen 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2024-003144
More recent handlings
§ 37

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 9/30.1.2024 sekä § 12/14.2.2024 perusteella vuoden 2024 perusopetuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 § 9 sekä 14.2.2023 § 12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 – 31.12.2024.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 8 810 000 € ja toimintamenot ovat 457 254 000 €. Palvelukokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 16 379 000 €. Alueiden keskitettyjen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä Oppimisen tuen yksiköiden toimintamenot ovat 2 849 481 €. Koulujen toimintamenot ovat yhteensä 438 025 519 € (liite 1).

Koulujen kehyksien, alueiden keskitettyjen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikön määrärahojen kokonaissumma on 463 416 416 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 6 162 416 €. Ulkopuolista hankerahaa on tämän lisäksi 0,6 milj €, jota ei ole kohdennettu koulujen budjetteihin. Ulkopuolisten hankkeiden määrärahojen kokonaissummat saattavat muuttua vuoden aikana.

This decision was published on 01.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 09 31037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja