Vuokraus, nuorten ympäristötila, Junailijankuja 1, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-003545
More recent handlings
§ 9

Tarvepäätös tilan vuokraamisesta ja toiminnallisista muutostöistä, Nuorten ympäristötila, Junailijankuja 1

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan nuorten ympäristötilan vuokraamiseen ja muutostöihin liittyvän tarveselvityksen.

Itä-Pasilassa, osoitteessa Junailijankuja 1 sijaitsevaan 522 m² tilaan tehdään toiminnan vaatimia muutostöitä ennen tilan vuokraamista nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön. Kyseessä olevat 522 m² tilat ovat aiemmin olleet päiväkodin käytössä ja ne vaativat muutostöitä, jotta ne soveltuvat nuorisotoiminnan käyttöön. Tilat ovat Hekan omistuksessa ja ne vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta arviolta 1.8.2024 alkaen.

Päätöksen perustelut

Nuorten ympäristötilalla ei ole tällä hetkellä lainkaan omaa toimipistettä, sillä sen edellinen toimipiste Laajasalossa on luovutettu alueellisen nuorisotyön käyttöön. Itä-Pasilan Junailijankuja 1 valikoitui uudeksi toimipaikaksi sen hyvän sijainnin ja saavutettavuuden vuoksi. Helsingin väestöennusteen ikäryhmittäin mukaan nuorten ja nuorten aikuisten osuus tulee tulevina vuosina kasvamaan tasaisesti Pasilan suurpiirin alueella.

Kaupungin strategisen linjauksen mukaisesti Nuorten ympäristötila tuo ilmastonäkökulmaa nuorten keskuuteen, toimii esimerkkinä, jakaa tietoa ja tekee osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Nuorten ympäristötila on löytänyt yhteistyökumppanikseen Pääkaupunkiseudun 4H:n, jonka toiminta täydentää Nuorten ympäristötilan toimintaa, luo synergiaetua ja tehostaa tilankäyttöä. 4H:n toiminta painottuu virka-aikaan ja ympäristötilan toiminta ilta-aikaan. Molemmilla toimijoilla on samanlainen kohderyhmä ja arvomaailma. Kuvan ja Pääkaupunkiseudun 4H:n välille tullaan tekemään erillinen sopimus tilojen käytöstä.

Aikaisemmin päiväkotina toiminut tila ei sellaisenaan sovellu nuorisotoiminnan käyttöön, vaan tilaa on tarpeen muokata joitakin seiniä purkamalla ja pienillä toiminnallisilla muutostöillä.

Vaikutukset tila- ja toimintakustannuksiin

Junailijankuja 1:n tilan arvioitu kokonaisvuokra on noin 5 100 euroa kuukaudessa eli noin 61 200 euroa vuodessa. Vuokrat muodostuvat tilavuokrasta sekä kaupunkiympäristön toimialan yleiskustannuksesta. Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Vuokrauksessa noudatetaan yleisiä kaupungin sisäisten sopimusten mukaisia sopimusehtoja.

Tiloissa tehdään tilojen toiminnallisuutta parantavia muutostöitä ennen vuokrasopimuksen alkua. Remontin kustannusten on arvioitu olevan korkeintaan 100 000 euroa ja ne maksetaan toimialan yhteisestä irtaimen omaisuuden perushankintabudjetista.

Hankkeesta ei aiheudu väistötila- tai lisähenkilöstötarvetta. Tilavuokrat on huomioitu toimialan vuokrabudjetissa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 19.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Laura Kuusinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 50331

laura.kuusinen@hel.fi

Susanne Österlund-Toivonen, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 89125

susanne.osterlund-toivonen@hel.fi

Decisionmaker

Juha Ahonen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Tarveselvitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.