Aamukouluasia, tilannekatsaus, Asema-aukion taksiasema

HEL 2024-003624
More recent handlings
Case 2. / 159 §

Aamukouluasia: Asema-aukion taksiaseman kilpailutuksen tilannekatsaus

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Asema-aukion taksiaseman ongelmat liittyvät ennen kaikkea taksia käyttävien matkustajien turvallisuuteen, matkustajien saamaan palveluun ja palvelun laatuun sekä yleisemmin turvallisuuden tunteeseen alueella.

Asema-aukion taksiasemalla esiintyy taksitolppien omimista ja reviirimäistä jakamista. Epäasiallisella toiminnalla on vaikutuksia myös taksikuljettajien turvallisuuteen ja mahdollisuuteen harjoittaa ammattiaan. Tilanne ei ole kaupunkilaisten, vierailijoiden eikä palvelun tarjoajien edun mukainen.

Pormestari Vartiainen käynnisti joulukuussa 2023 valmistelun Asema-aukion taksitilanteen selkeyttämiseksi. Kaupungin tarkoituksena on kilpailuttaa alue taksiyritysten kesken.

Kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginhallitukselle esitetään tilannekatsaus valmistelun etenemisestä ja jatkosta. Asiantuntijana kokoukseen osallistuu liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.

Close

This decision was published on 22.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi