Avustuksen hakeminen, lasten ja nuorten luontoretket, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, päiväkoti Elias

HEL 2024-004077
More recent handlings
§ 42

Avustuksen hakeminen, Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustus lasten ja nuorten luontoretkiä varten

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Tiina ja Antti Herlinin säätiön (TAH-säätiö) myöntämän avustuksen hakemisen luontoretken toteuttamiseksi päiväkoti Eliakselle. TAH-säätiöltä haettavan avustuksen kokonaissumma on 1000 euroa, jolla on tarkoitus toteuttaa päiväkoti Eliaksen kokopäiväretki Rönnskäriin. Omarahoitusosuutta ei ole.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen opettajan ********** toimimaan TAH-säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustuksilla halutaan tukea lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan. Jokaiseen avustettavaan retkeen kuuluu ikätasoisesti toteutettu ilmastovaikutusten kompensointi. Haku toteutetaan yhteistyössä Suomen Partiolaisten kanssa, joka tarjoaa vinkkejä sekä luontoretkiin että ilmastovaikutuksen kompensointiin. Myönnetyn avustuksen käytöstä raportoidaan TAH-säätiölle kuukauden kuluessa retken päättymisestä.

Avustuksella toteutetaan päiväkoti Eliaksen koko yksikön yhteinen kevätretki. Päiväkoti Elias haluaa tarjota lapsille luontoelämyksiä sekä metsässä että saaristoympäristössä. Päiväkodin henkilöstö haluaa opettaa lapset huolehtimaan ja kunnioittamaan luonnon monimuotoisuutta. Päiväkodissa on tutustuttu puisto- ja metsäympäristöihin. Haettavan apurahan turvin lapset tutustuvat lisäksi myös saaristoympäristöön. Lapset ovat toivoneet koko päivän retkeä saarelle. Retkelle osallistuu 49 lasta ja 7 aikuista.

Avustuksella toteutettavalla toiminnalla tuetaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kestävän kehityksen tavoitteita ja strategisia painopisteitä sekä vahvistetaan lasten osallisuutta.

This decision was published on 21.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakemus naturutfärd

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.