Avustuksen hakeminen, valtionavustus, digitaalisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2024, Opetushallitus

HEL 2024-004751
More recent handlings
§ 76

Valtion erityisavustuksen hakeminen varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen 2024-2026

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen myöntämää erityisavustusta varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi vuosille 2024–2026. Mikäli Opetushallitus päättää myöntää avustusta, hanke toteutetaan 1.11.2024 – 31.12.2026 välisenä aikana.

Valtion erityisavustusta haetaan yhteensä 224 550 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus eli 10 % kokonaiskustannuksista on 24 950 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 249 500 euroa. Omarahoituksen osuus katetaan niiden palveluiden määrärahoista, joihin myönnettyä avustusta tullaan jyvittämään.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagoginen asiantuntija Nina Auvisen toimimaan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on avannut haettavaksi valtion erityisavustusta
digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa vuosille 2024–2026. Valtion erityisavustusta myönnetään varhaiskasvatuksen järjestäjille. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 1,55 miljoonaa euroa vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30.07.1 määrärahasta.

Tavoitteena avustuksella toteutettavassa kehittämisessä on vahvistaa Helsingin suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen digipedagogista toimintaa tarjoten henkilöstölle ja esihenkilöille projektityöntekijöiden pedagogista tukea kohdistetusti tukea tarvitseviin yksiköihin. Yksikkövierailuiden ja koulutustilaisuuksien myötä vahvistetaan ja monipuolistetaan digipedagogista toimintaa hyödyntäen oppijan digipolkua ja sen sisältämiä materiaaleja. Innovatiivisten päiväkotien verkostoa hyödynnetään hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi, esimerkiksi digitutortoimintaa edelleen kehittäen. Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kautta edistetään lasten digihyvinvointia ja tehdään näkyväksi digitaalisten välineiden ja ruutuajan vaikutukset sekä digipedagogiikan tavoitteet varhaiskasvatuksessa.

This decision was published on 13.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Auvinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 15942

nina.auvinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja