Avustuksen hakeminen, valtionavustus, digitaalisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2024, Opetushallitus

HEL 2024-004753
More recent handlings
§ 77

Valtion erityisavustuksen hakeminen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 2024–2026

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen myöntämää erityisavustusta digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2024–2026. Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, hanke toteutetaan 1.8.2024 – 31.12.2026 välisenä aikana.

Valtion erityisavustusta haetaan 247 230 euroa. Hankkeen omarahoituksen osuus on 10 % kokonaiskustannuksista eli 27 470 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 274 700 euroa. Omarahoitus katetaan sen palvelun määrärahasta, johon rahoitus tullaan kohdentamaan.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagogisen asiantuntijan ********** toimimaan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi valtion erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltaiseksi edistämiseksi ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää laadukkaita ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Opettajan digipolku-hankkeessa vahvistetaan opettajien digipedagogisia valmiuksia ja taitoja. Hankkeessa rakennetaan systemaattinen opettajien osaamisen polku, Opettajan digipolku. Lisäksi kartoitetaan kaupunkitasoisesti opettajien digipedagogista osaamista, jonka pohjalta suunnitellaan digitäydennyskoulutussuunnitelma. Hankkeessa laaditaan esiopetuksen ja koulujen käyttöön yksikkökohtainen työkalu, digiosaamiskartta, ja tuotetaan laaja materiaalikokonaisuus esiopetuksen, koulujen, lasten ja nuorten parissa työskentelevien, sekä huoltajien ja kotien käyttöön ja tueksi digihyvinvoinnin lisäämiseksi.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 13.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 0931022900

tommi.tiittala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja