Avustuksen hakeminen, valtionavustus, A1-ruotsin kielen opetuksen laajentaminen perusopetuksessa 2024, Opetushallitus

HEL 2024-004764
More recent handlings
§ 60

Valtionavustuksen hakeminen A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen perusopetuksessa 2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtionavustusta suomenkielisen esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeelle ”Helsinki oppii ruotsia 2”.

Opetushallitukselta haetaan valtionavustusta kaksikielisen opetuksen kehittämiseen yhteensä

260 300 euroa (asianumero 4/1084/2024). Hankkeen omarahoitusosuus 13 700 euroa (5 %) katetaan kehittämispalveluiden budjetista. Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2024–31.12.2025. Hankkeenkokonaiskustannukset ovat 274 000 euroa.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Satu Koistisen toimialan kehittämisen tuesta toimimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemusten osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on julistanut haettavaksi valtionavustusta kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan yhteensä enintään 283 641 euroa maaliskuussa 2024. Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset koulutuksenjärjestäjät, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista. Valtionavustuksella tuettavan hanketoiminnan keskeiset tavoitteet löytyvät tämän päätöksen liitteenä olevasta Opetushallituksen hakuilmoituksessa (Liite 1).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jonka tavoitteena on lisätä A1-ruotsin opiskelua ja oppimista Helsingissä.

Hankkeen tavoitteet, toiminta sekä talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa valtionavustushakemuksessa (Liite 2). Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisentoimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 18.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja