Kokoonpanon muutos, kaupunginhallituksen konsernijaosto, eroaminen

HEL 2024-005302
More recent handlings
Case 3. / 251 §

V 15.5.2024, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen ja varajäsenen valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää eron Pia Pakariselle kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Maarit Vierusen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi sekä
  • valitsee Anniina Iskaniuksen varajäseneksi (Jenni Pajusen henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Pia Pakarisen (Kok.) 14.6.2023 § 137 jäseneksi ja Maarit Vierusen varajäseneksi (Jenni Pajusen henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon kahden vuoden toimikaudeksi. Pia Pakarinen on 11.4.2024 pyytänyt eroa konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta ajankäytöllisten syiden takia.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Hallintosäännön 2 luvun mukaan kaupunginvaltuusto valitsee konsernijaoston jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. Jäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

Close

This decision was published on 11.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Ask for more info

Sanna Lawrence, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 27640

sanna.lawrence@hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 11.4.2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.