Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 2024

HEL 2024-005822
More recent handlings
Case 12. / 290 §

Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Turussa 27.-28.8.2024

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Ehdotan edustajaksi kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Paavo Arhinmäkeä.

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Ehdotan edustajaksi Björn Månssonia

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Ehdotan edustajaksi Harry Bogomoloffia, Daniel Sazonovia ja Maarit Vierusta.

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Ehdotan edustajaksi Ville Jalovaaraa.

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Ehdotan edustajaksi Anni Sinnemäkeä ja Amanda Pasasta.

Vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus nimeää Turussa 27.-28.8.2024 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen seuraavat edustajat:

- - - - - - -

Close

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Turussa 27.-28.8.2024. Tapaamisen tarkoituksena on keskustella kuuden suurimman kaupungin ajankohtaisista asioista ja kaupunkien välisestä yhteistyöstä ja se kestää lounaasta lounaaseen.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa kustakin kaupungista. Myös virkahenkilön osallistumista toivotaan kokouksen asioiden valmistelun vuoksi.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Close

This decision was published on 17.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09-31023337

inga.nyholm@hel.fi

Attachments

1. Kokouskutsu, kokous 27.-28.8.2024
2. Kokouskutsu, kokous 27.-28.8.2024, saate 22.4.2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.