Virkasuhteen täyttäminen, arviointitoiminnan asiakasohjaus, sosiaalityöntekijä, 2 virkaa, SOTEPE-03-272-24

HEL 2024-006141
More recent handlings
§ 6

Kahden sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, arviointitoiminnan asiakasohjaus, työavain SOTEPE-03-272-24

Asiakasohjauspäällikkö

Päätös

Asiakasohjauspäällikkö päätti jättää kaksi sosiaalityöntekijän virkaa (vakanssinumero 038220, toimintayksikkö 397130, työpiste 100040 ja vakanssinumero 010985, toimintayksikkö 397130, työpiste 100050) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijöiden virat julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virat vakanssi 038220 tulee avoimeksi 16.5.2024 ja vakanssi 010985 tuli avoimeksi 1.4.2024.

Sosiaalityöntekijän virat on ollut haettavana 18.3.2024 - 12.4.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa asiakasohjauspäällikkö.

Sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat lähtökohtaisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitelman tekemiseen sekä päätöksentekoon.

Sosiaalityöntekijän tehtävään sisältyy myös sosiaalihuoltolain mukaisena omatyöntekijänä toimiminen sekä kiireellinen sosiaalihuollon tarpeen arviointi virka-aikana, sovituin vastuuvuoroin. Ammatillisen erityisosaamisen kautta sosiaalityötekijä on avainasemassa tunnistamassa yksikköön ohjautuvia, erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita ja ohjaamassa heitä mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Virat jätetään täyttämättä kelpoisuusehtojen ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 03.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maarit Kinnunen, vs. asiakkuuspäällikkö, puhelin: 09310 43028

maarit.h.kinnunen@hel.fi

Decisionmaker

Eeva Raulos
asiakasohjauspäällikkö

Attachments

1. Hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.