Aloituspaikat, suomenkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimipaikat, lukuvuosi 2024-2025

HEL 2024-006177
More recent handlings
§ 72

Suomenkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuodelle 2024-2025

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämän ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan avustaman iltapäivätoiminnan järjestämispaikat 8.8.2024 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 6 §:n 5 kohdan mukaisesti perusopetusjohtaja päättää suomenkielisistä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista.

Lukuvuonna 2024–2025 suomenkielisiä iltapäivätoiminnan järjestämispaikkoja on 223, joissa toimintaryhmiä on yhteensä yli 600. Toimintaan osallistuu lähes 10 000 lasta.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsille järjestetty päivittäinen iltapäivätoiminta tukee lasten vuorovaikutustaitojen ja kaverisuhteiden kehittymistä ja auttaa omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista. Iltapäivätoiminnalla ehkäistään lasten syrjäytymistä.

This decision was published on 07.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Palve-Kaunisto, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja