Kokoonpanon muutos, kasvatus- ja koulutuslautakunta, eroaminen

HEL 2024-006248
More recent handlings
Case 9. / 318 §

V 5.6.2024, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Johanna Lindholmille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Sandra Väisäsen varajäseneksi (Johannes Wariksen henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Elisa Gebhardin ehdotuksesta valita Sandra Väisäsen varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon Johannes Wariksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Johanna Lindholmille eron Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee __________ varajäseneksi (Johannes Wariksen henkilökohtainen varajäsen) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Johanna Lindholmin (SDP) 17.1.2024 § 5 kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Johanna Lindholm on 29.4.2024 pyytänyt eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta jäsenen luottamustoimesta kotikuntansa vaihtumisen vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Hallintosäännön 2 luvun 8 §:n kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet ja varajäsenet siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Close

This decision was published on 06.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Ask for more info

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 09 310 36067

sanna.selkiaho@hel.fi