Hankinta, optio, kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-006607
More recent handlings
§ 47

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisen optiovuoden käyttäminen

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti, että kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen käyttöoikeussopimuksena ja niihin liittyvien palveluiden optiokausi otetaan käyttöön yhden (1) vuoden ajaksi ajalle 1.6.2024 – 31.5.2025.

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 400 000 euroa.

Samalla osapuolet ovat sopineet alkuperäiseen sopimukseen päivitykset, jotka koskevat sopimuksen markkinointiliitettä (liite 14 Tarjoajan muut markkinointitoimenpiteet), sopimuksen liitteenä ollutta hinnastoa (liite 3) sekä listausta yleisöasiakkailta perittävistä maksuista (liite 7). Optiota ja päivityksiä koskeva Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden sekä Lippupiste Oy:n välinen sopimus on tämän päätöksen liitteenä.

Uusi sopimus (liite) korvaa vuoden 2021 sopimuksen markkinointi- ja hinnoitteluliitteet sopimuksessa lueteltujen päivityskohtien osalta. Muuten 1.6.2021 allekirjoitettu sopimus jatkuu entisin ehdoin.

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy tämän optiopäätöksen allekirjoituksella ja tiedoksiannolla asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt päätöksen 16.3.2021 § 37/2021
kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti kulttuurijohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta sisältäen mahdollisuuden kahteen (2) yhden (1) vuoden optiokauteen.

This decision was published on 23.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paiju Tyrväinen, kulttuurikeskusten päällikkö, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.