Yksikön päällikkö

Office holders

Katso myös tonttijakopäätökset.

On this page you will find

Recent decisions

Office holders work for the municipality under a public-service employment relationship.