Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Case 3. / 38 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan suullinen katsaus liikenneliikelaitoksen toiminnan ajankohtaisista asioista.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Saara Kanto