Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Ärende 3. / 38 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan suullinen katsaus liikenneliikelaitoksen toiminnan ajankohtaisista asioista.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Saara Kanto