Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 169 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Maaret Castrén, tilalle Matti Niiranen
 • Pia Pakarinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Heimo Laaksonen
 • Ozan Yanar, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Johanna Nuorteva, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 • Pentti Arajärvi, tilalle Thomas Wallgren
 • Minja Koskela, tilalle Vesa Korkkula
 • Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 • Tom Packalén, tilalle Marko Kettunen
 • Mikael Jungner, tilalle Oona Hagman
 • Sari Sarkomaa, tilalle Mukhtar Abib

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mirita Saxberg

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close