Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 169 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Maaret Castrén, ersättare Matti Niiranen
 • Pia Pakarinen, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Heimo Laaksonen
 • Ozan Yanar, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Johanna Nuorteva, ersättare Johanna Sydänmaa
 • Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 • Pentti Arajärvi, ersättare Thomas Wallgren
 • Minja Koskela, ersättare Vesa Korkkula
 • Jussi Halla-aho, ersättare Mikko Paunio
 • Tom Packalén, ersättare Marko Kettunen
 • Mikael Jungner, ersättare Oona Hagman
 • Sari Sarkomaa, ersättare Mukhtar Abib

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mirita Saxberg

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng