Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 70

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite aurauslumen kaatamisesta mereen
  • Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhustenhoidosta

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite Helsingin kaupungin asukastalojen yleisavustuksen nostamisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite kansalaissodan punaisten ja valkoisten uhrien yhteisestä muistolaatasta
  • valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite äänilevykokoelman lisäämisestä keskustakirjasto Oodiin
  • valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite toimenpiteistä poikien syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite jalkakäytävien talvikunnossapidon palauttamisesta suuremmassa määrin paikallistason vastuulle
  • valtuutettu Kauko Koskisen ym. aloite asemakaavojen mukaisten kujanteiden rakentamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close