Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 70

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Gruppmotioner

  • Motion av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp om dumpandet av gatusnö i havet
  • Motion av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp om äldreomsorgen

Budgetmotioner

  • Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om höjning av det allmänna understödet för Helsingfors stads invånarhus

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om en gemensam minnesplakett för de röda och de vita offren i medborgarkriget
  • Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om en skivsamling på centrumbiblioteket Ode
  • Motion av ledamoten Mia Nygård m.fl. om åtgärder för förebyggande av utslagning hos pojkar

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om återförande av ansvaret för vinterunderhållet av trottoarer i högre grad till lokal nivå
  • Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om anläggande av alléer i enlighet med detaljplanerna

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng