Tietotilinpäätös ja HKL:n tietosuojan tilannekatsaus

Case 6. / 64 §

Tietotilinpäätös ja HKL:n tietosuojan tilannekatsaus

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Rekisterinpitäjänä kaupunki ja liikenneliikelaitos ovat velvollisia osoittamaan tietosuojalainsäädännön noudattamisen. Tietotilinpäätös kokoaa, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet kaupungin toiminnassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.3.2020, 202 §, kaupungin ensimmäisen tietotilinpäätöksen. Se on julkaistu myös kaupungin ulkoisilla nettisivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/.

Jatkossa tietotilinpäätös laaditaan vuosittain muun tilinpäätöksen yhteydessä. Tietotilinpäätökseen sisältyy salassa pidettävä liite, jota ei kaupungin linjausten mukaisesti käsitellä etäkokouksessa.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Anna Lonka, lakimies, puhelin: 09 310 26741

anna.lonka@hel.fi