Tietotilinpäätös ja HKL:n tietosuojan tilannekatsaus

6. / 64 §

Tietotilinpäätös ja HKL:n tietosuojan tilannekatsaus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Rekisterinpitäjänä kaupunki ja liikenneliikelaitos ovat velvollisia osoittamaan tietosuojalainsäädännön noudattamisen. Tietotilinpäätös kokoaa, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet kaupungin toiminnassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.3.2020, 202 §, kaupungin ensimmäisen tietotilinpäätöksen. Se on julkaistu myös kaupungin ulkoisilla nettisivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/.

Jatkossa tietotilinpäätös laaditaan vuosittain muun tilinpäätöksen yhteydessä. Tietotilinpäätökseen sisältyy salassa pidettävä liite, jota ei kaupungin linjausten mukaisesti käsitellä etäkokouksessa.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Anna Lonka, lakimies, puhelin: 09 310 26741

anna.lonka@hel.fi