Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Case 16. / 73 §

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite ehdottomasta määräyksestä vain kasvisruoan tarjoamisesta luopumisesta
  • valtuutettu Elina Kauppilan ym. aloite rollaattorin kanssa matkustamisen tekemisestä maksuttomaksi
  • valtuutettu Maarit Vierusen ym. aloite terveysasemapalvelujen ulkoistamisen selvittämisestä myös Vuosaaren terveysasemalla
  • valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite Lelulaatikoiden hankkimisesta leikkipaikoille
  • valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. aloite riippumattoman selvityksen ja sanktiojärjestelmän luomisesta katujen kunnossapitoon

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite C-hepatiitin eliminoimisesta vuoteen 2030 mennessä

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close