Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 16. / 73 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om upphävande av den kategoriska bestämmelsen om vegetariska maträtter vid stadens evenemang
  • Motion av ledamoten Elina Kauppila m.fl. om gratisresor med rullator
  • Motion av ledamoten Maarit Vierunen m.fl. om outsourcing av tjänsterna vid Nordsjö hälsostation
  • Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om leksakslådor till lekplatser
  • Motion av ledamoten Anniina Iskanius m.fl. om oberoende utredning om och sanktionssystem för underhållet av gator

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Eveliina Heinäluoma om eliminering av hepatit C före 2030

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng