Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 309

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Juhani Strandénin ym. talousarvioaloite lisärahoituksesta Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Emma Karin ym. aloite metsän tuomisesta päiväkoteihin

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite pitkäaikaiskoronaan erikoistuneen terveysaseman perustamisesta Helsingin kaupungille

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close