Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 326 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Wille Rydman, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Atte Kaleva, tilalle Laura Rissanen
 • Maaret Castrén, tilalle Heimo Laaksonen
 • Daniel Sazonov, tilalle Seida Sohrabi
 • Anniina Iskanius, tilalle Matti Niiranen
 • Nina Suomalainen, tilalle Mukhtar Abib
 • Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Mari Holopainen, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Osmo Soininvaara, tilalle Kati Juva
 • Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius
 • Shawn Huff, tilalle Oula Silvennoinen
 • Johanna Nuorteva, tilalle Hannu Oskala
 • Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 • Timo Harakka, tilalle Thomas Wallgren
 • Ilkka Taipale, tilalle Nita Austero
 • Erkki Tuomioja, tilalle Jenni Hjelt
 • Veronika Honkasalo, tilalle Vesa Korkkula
 • Mia Haglund, tilalle Ajak Majok
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen
 • Mari Rantanen, tilalle Mikko Paunio
 • Teija Makkonen, tilalle Marko Kettunen
 • Tom Packalén, tilalle Erkki Karinoja
 • Harry Harkimo, tilalle Sanna-Leena Perunka
 • Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close