Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 326 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Wille Rydman, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Atte Kaleva, ersättare Laura Rissanen
 • Maaret Castrén, ersättare Heimo Laaksonen
 • Daniel Sazonov, ersättare Seida Sohrabi
 • Anniina Iskanius, ersättare Matti Niiranen
 • Nina Suomalainen, ersättare Mukhtar Abib
 • Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Mari Holopainen, ersättare Johanna Sydänmaa
 • Osmo Soininvaara, ersättare Kati Juva
 • Atte Harjanne, ersättare Jussi Chydenius
 • Shawn Huff, ersättare Oula Silvennoinen
 • Johanna Nuorteva, ersättare Hannu Oskala
 • Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 • Timo Harakka, ersättare Thomas Wallgren
 • Ilkka Taipale, ersättare Nita Austero
 • Erkki Tuomioja, ersättare Jenni Hjelt
 • Veronika Honkasalo, ersättare Vesa Korkkula
 • Mia Haglund, ersättare Ajak Majok
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Laura Kolehmainen
 • Mari Rantanen, ersättare Mikko Paunio
 • Teija Makkonen, ersättare Marko Kettunen
 • Tom Packalén, ersättare Erkki Karinoja
 • Harry Harkimo, ersättare Sanna-Leena Perunka
 • Joel Harkimo, ersättare Oona Hagman

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng