Frågestund

Case 3. / 121 §

Frågestund

Helsinki City Council

Beslut

Under frågestunden togs det upp som tema hur Helsingfors klarar sig ur coronakrisen.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close