Frågestund

Ärende 3. / 121 §

Frågestund

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Under frågestunden togs det upp som tema hur Helsingfors klarar sig ur coronakrisen.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng