Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 14. / 625 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite keskusta-alueen elinvoimaisuuden parantamisesta
  • sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite toimivasta työvoimapolitiikasta Helsinkiin
  • valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite veneiden talvisäilytyksen edellytyksistä huolehtimisesta
  • valtuutettu Jenni Hjeltin aloite liityntäpysäköinnin periaatteiden valmistelun aloittamisesta
  • valtuutettu Ted Apterin aloite maahanmuuttajaneuvoston perustamisesta Helsinkiin
  • valtuutettu Laura Korpisen aloite Kaivokadun säilyttämisestä avoinna autoilijoille

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Juhani Strandénin aloite Hanasaaren hiilivoimalan säilyttämisestä energiantuotannossa

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite Helsingin ehkäisypalveluiden keskittämisestä Vantaan mallin mukaisesti

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2023 jätettiin kahdeksan aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi