Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 14. / 625 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite keskusta-alueen elinvoimaisuuden parantamisesta
  • sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite toimivasta työvoimapolitiikasta Helsinkiin
  • valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite veneiden talvisäilytyksen edellytyksistä huolehtimisesta
  • valtuutettu Jenni Hjeltin aloite liityntäpysäköinnin periaatteiden valmistelun aloittamisesta
  • valtuutettu Ted Apterin aloite maahanmuuttajaneuvoston perustamisesta Helsinkiin
  • valtuutettu Laura Korpisen aloite Kaivokadun säilyttämisestä avoinna autoilijoille

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Juhani Strandénin aloite Hanasaaren hiilivoimalan säilyttämisestä energiantuotannossa

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite Helsingin ehkäisypalveluiden keskittämisestä Vantaan mallin mukaisesti

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2023 jätettiin kahdeksan aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi