Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Case 20. / 208 §

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Pekka Saurin aloite Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelman päivittämisestä
  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Gustav Pauliginkadun liikenneturvallisuudesta
  • valtuutettu Otso Kivekkään aloite koulujen ympäristön turvallisuuden parantamisesta erityisesti Norrtäljentiellä
  • valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämisestä beach volley -kenttien avulla

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close