Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 20. / 208 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Fullmäktigemotioner

  • ledamoten Pekka Sauris motion om att uppdatera parkplanen för Tölövikens södra del
  • ledamoten Ville Jalovaaras motion om trafiksäkerheten vid Gustav Pauligs gata i Nordsjö
  • ledamoten Otso Kivekäs motion om att förbättra säkerheten i närheten av skolor, i synnerhet vid Norrtäljevägen
  • ledamoten Nora Grotenfelts motion om att förbättra ungdomars motionsmöjligheter med beachvolleybollplaner

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng