Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 63 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu varavaltuutetut.

 • Juhana Vartiainen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Laura Rissanen
 • Elina Valtonen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen
 • Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Atte Harjanne, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Minna Lindgren, tilalle Jussi Chydenius
 • Erkki Tuomioja, tilalle Fardoos Helal
 • Mia Haglund, tilalle Vesa Korkkula
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 • Jussi Halla-aho, tilalle Marko Kettunen
 • Otto Meri, tilalle, Seida Sohrabi
 • Johanna Nuorteva, tilalle Hannu Oskala
 • Titta Hiltunen, tilalle Laura Kolehmainen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Oona Hagman
 • Eveliina Heinäluoma
 • Mari Holopainen
 • Mai Kivelä
 • Petra Malin
 • Mari Rantanen
 • Sari Sarkomaa
 • Daniel Sazonov
 • Johanna Sydänmaa

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close