Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 63 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Juhana Vartiainen, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Laura Rissanen
 • Elina Valtonen, ersättare Heimo Laaksonen
 • Alviina Alametsä, ersättare Nina Miettinen
 • Maria Ohisalo, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Atte Harjanne, ersättare Johanna Sydänmaa
 • Minna Lindgren, ersättare Jussi Chydenius
 • Erkki Tuomioja, ersättare Fardoos Helal
 • Mia Haglund, ersättare Vesa Korkkula
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Ajak Majok
 • Jussi Halla-aho, ersättare Marko Kettunen
 • Otto Meri, ersättare, Seida Sohrabi
 • Johanna Nuorteva, ersättare Hannu Oskala
 • Titta Hiltunen, ersättare Laura Kolehmainen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Oona Hagman
 • Eveliina Heinäluoma
 • Mari Holopainen
 • Mai Kivelä
 • Petra Malin
 • Mari Rantanen
 • Sari Sarkomaa
 • Daniel Sazonov
 • Johanna Sydänmaa

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng