Ilmoitusasiat

Case 9. / 49 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen liittyvä tiedottaminen

Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2020 toteutuminen

Arviointipäällikkö raportoi lautakunnalle vuoden 2020 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn toteutus

Arviointipäällikkö esittelee asian.

Kaupungin tilivelvollisten määrittely

Tarkastusjohtaja esittelee kaupungin tilivelvollisten määrittelyyn liittyvää valmistelua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä