Ilmoitusasiat

9. / 49 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen liittyvä tiedottaminen

Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2020 toteutuminen

Arviointipäällikkö raportoi lautakunnalle vuoden 2020 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn toteutus

Arviointipäällikkö esittelee asian.

Kaupungin tilivelvollisten määrittely

Tarkastusjohtaja esittelee kaupungin tilivelvollisten määrittelyyn liittyvää valmistelua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä