Perehdytys infran kunnossapitotoimintoihin

Case 3. / 126 §

Perehdytys infran kunnossapitotoimintoihin

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

HKL-Kunnossapito jakautuu sekä vaunukaluston että infran kunnossapitoon. Infran kunnossapitopäällikkö Veli Rintala tulee esittelemään infran kunnossapitoon liittyvät toiminnot:

  • organisaation rakenne ja rajapinnat
  • kehityskohteet ja tulevaisuuden suunnitelmat
  • kehitysohjelmien vaikutus operatiiviseen toimintaan ja
Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Toni Jurva

Ask for more info

Veli Rintala, infran kunnossapitopäällikkö, puhelin: 09 310 35520

veli.rintala@hel.fi