Perehdytys infran kunnossapitotoimintoihin

3. / 126 §

Perehdytys infran kunnossapitotoimintoihin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL-Kunnossapito jakautuu sekä vaunukaluston että infran kunnossapitoon. Infran kunnossapitopäällikkö Veli Rintala tulee esittelemään infran kunnossapitoon liittyvät toiminnot:

  • organisaation rakenne ja rajapinnat
  • kehityskohteet ja tulevaisuuden suunnitelmat
  • kehitysohjelmien vaikutus operatiiviseen toimintaan ja
Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Veli Rintala, infran kunnossapitopäällikkö, puhelin: 09 310 35520

veli.rintala@hel.fi